تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۴,۱۲۶,۳۶۷ نفر
۱,۷۱۲ نفر
۲,۰۲۵ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۶ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۷/۰۵ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۷/۰۴ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۷/۰۳ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۷/۰۲ ۱۴   کاربر ۱۸   صفحه
۰۷/۰۱ ۷   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۳۱ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۰   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۹ ۷   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۲۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۹۰   کاربر ۹۰   صفحه
۰۶/۲۶ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۰   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۴ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۲۹   کاربر ۲۳۷   صفحه
۰۶/۲۲ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۱۹ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۸ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۱۶ ۸۲   کاربر ۸۳   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۰   کاربر ۷۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۴   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۷   کاربر ۴۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۶   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۱۰ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۰۹ ۶۵   کاربر ۶۶   صفحه
۰۶/۰۸ ۶   کاربر ۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴,۷۰۵ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۶۰۸ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۹۳۳ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۸۵۹ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۱۶۸ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۸۴۲ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۹۸۴ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۳,۴۰۷ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۱۱۰ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴,۸۸۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴,۱۷۶ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۸۹۲ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳,۷۹۹ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳,۷۷۸ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴,۱۶۹ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۴۵۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳,۴۴۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۸۹۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۵۴۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۱۷۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۸۷۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴,۰۹۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۹۸۴ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۰۲۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۴۹۲,۵۵۶ ۸۵ %
CHN
CHN
۲۴۵,۵۱۶ ۶ %
USA
USA
۱۲۹,۰۳۱ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۷۹,۱۴۷ ۲ %
FRA
FRA
۳۸,۱۲۶ ۱ %
DEU
DEU
۳۲,۴۸۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۶,۸۲۲ ۰ %
RUS
RUS
۱۶,۲۳۵ ۰ %
POL
POL
۱۵,۲۲۸ ۰ %
ROM
ROM
۱۴,۱۶۶ ۰ %
SAU
SAU
۹,۸۱۲ ۰ %
CAN
CAN
۷,۴۲۷ ۰ %
JPN
JPN
۳,۳۶۱ ۰ %
UKR
UKR
۲,۹۲۶ ۰ %
CZE
CZE
۲,۸۰۸ ۰ %
NLD
NLD
۲,۶۵۶ ۰ %
SWE
SWE
۲,۶۲۳ ۰ %
ITA
ITA
۲,۰۵۴ ۰ %
GRC
GRC
۱,۶۲۰ ۰ %
SVK
SVK
۱,۵۳۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۴۸,۱۱۱ ۷۱ %
Chrome
Chrome
۹,۷۷۳ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۳,۶۰۷ ۵ %
Firefox
Firefox
۲,۸۰۵ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۴۸ ۲ %
Safari
Safari
۵۹۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۹۷ ۰ %
Opera
Opera
۲۷۴ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۱ ۰ %
Edge
Edge
۴۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۵۱,۳۶۵ ۷۷ %
Linux ۶,۳۸۸ ۱۰ %
Windows 7 ۳,۱۱۰ ۵ %
Windows 10 ۲,۴۰۸ ۴ %
XP ۱,۸۱۹ ۳ %
iOS ۹۱۴ ۱ %
Windows 8 ۳۵۸ ۱ %
Vista ۵۶ ۰ %
Windows 2003 ۵۳ ۰ %
Android ۵۰ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
قائمشهر ۶
سمات ۴
semat.ir ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
سامانه سمات بازگشایی شد ۳
ورزش ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
بند ط ۲
بند ح ۲
سازمان بنادر ۲
پروژه ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱
شناسه ملی ۱
کد مشارکت ۱
سامانه سمات چیست ۱
سایت سمات ۱
WHD4WHVmWHD4WHR3WHD5WGt1WHD4WHR3WHD5WGt2WHD5WGt3WGVjWHD4WHVmWHD5WGt1WHD4WHR3WHD4WHSO ۱
خراسان شمالی ۱
آدرس سامانه سمات ۱
نظام پایش و ارزیابی ۱
فرزین ۱