تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۶,۲۶۵,۴۸۵ نفر
۱,۱۴۴ نفر
۲,۲۸۷ نفر
۳ شهریور ۱۴۰۰
۹۱,۸۹۳ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

35.172.223.251
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۱ ۱۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۲۰ ۳۲   کاربر ۴۳   صفحه
۰۵/۱۹ ۴۲   کاربر ۹۹   صفحه
۰۵/۱۸ ۲۰   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۷ ۲۴   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۶ ۲۷   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۱۵ ۳۷   کاربر ۳۸   صفحه
۰۵/۱۴ ۳۶   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۱۳ ۵۷   کاربر ۵۷   صفحه
۰۵/۱۲ ۶۸   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۱۱ ۴۲   کاربر ۴۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۴۳   کاربر ۴۵   صفحه
۰۵/۰۹ ۴۴   کاربر ۵۱   صفحه
۰۵/۰۸ ۳۹   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۳۸   کاربر ۵۳   صفحه
۰۵/۰۶ ۲۹   کاربر ۳۳   صفحه
۰۵/۰۵ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۰۴ ۴۱   کاربر ۴۱   صفحه
۰۵/۰۳ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۵/۰۲ ۳۸   کاربر ۴۴   صفحه
۰۵/۰۱ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۰۴/۳۱ ۳۶   کاربر ۳۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۳۵   کاربر ۳۶   صفحه
۰۴/۲۹ ۳۳   کاربر ۳۳   صفحه
۰۴/۲۸ ۴۸   کاربر ۵۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۶۲   کاربر ۶۶   صفحه
۰۴/۲۶ ۶۴   کاربر ۸۱   صفحه
۰۴/۲۵ ۷۸   کاربر ۷۸   صفحه
۰۴/۲۴ ۱۰۳   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۴/۲۳ ۹۳   کاربر ۹۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۷۵۵ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۹۴۹ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۷,۳۰۷ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۵۱۰ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۶,۲۴۶ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۶,۱۱۹ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۰۴۰ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۵۸۴ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۸۳۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸,۰۵۲ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۳۴۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶,۸۱۳ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷,۱۳۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶,۵۸۷ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶,۵۵۷ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶,۰۵۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۱۴۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۷۲۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶,۲۶۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۰۶۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۹۸۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۱۹۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶,۷۹۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۶۱۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۱۵۸,۲۶۱ ۶۷ %
ZZZ
ZZZ
۷۲۶,۵۷۵ ۱۲ %
SWE
SWE
۴۴۴,۸۳۳ ۷ %
CHN
CHN
۲۶۲,۶۶۹ ۴ %
USA
USA
۲۱۳,۱۷۳ ۳ %
ROM
ROM
۱۵۷,۳۵۷ ۳ %
DEU
DEU
۱۲۶,۸۴۰ ۲ %
FRA
FRA
۳۹,۴۲۹ ۱ %
GBR
GBR
۲۶,۱۶۷ ۰ %
RUS
RUS
۲۱,۹۶۶ ۰ %
POL
POL
۱۶,۰۴۶ ۰ %
SAU
SAU
۹,۸۴۸ ۰ %
CAN
CAN
۹,۵۴۲ ۰ %
UKR
UKR
۶,۰۰۳ ۰ %
NLD
NLD
۵,۱۷۶ ۰ %
JPN
JPN
۳,۹۵۱ ۰ %
CZE
CZE
۳,۰۴۰ ۰ %
AUS
AUS
۳,۰۰۹ ۰ %
ITA
ITA
۲,۸۳۴ ۰ %
SVK
SVK
۲,۷۹۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۴۸,۵۵۳ ۳۸ %
Chrome
Chrome
۴۰,۳۳۹ ۳۲ %
Firefox
Firefox
۲۹,۲۰۷ ۲۳ %
Mozilla
Mozilla
۴,۳۳۴ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۳۱۰ ۲ %
Safari
Safari
۱,۲۶۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۹۴ ۰ %
Opera
Opera
۳۶۴ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۳۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۵۱,۸۲۷ ۵۲ %
Linux ۳۴,۵۴۸ ۳۴ %
Windows 10 ۴,۶۸۴ ۵ %
Windows 7 ۴,۱۵۹ ۴ %
XP ۲,۸۰۳ ۳ %
iOS ۱,۶۶۴ ۲ %
Windows 8 ۵۱۸ ۱ %
Android ۹۱ ۰ %
Vista ۸۲ ۰ %
Windows 2003 ۵۸ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
https://crawlergo.nice.cn/ ۸
قائمشهر ۶
احکام بازنشستگان تامین اجتماعی ۵
سمات ۴
semat.ir ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
سامانه سمات بازگشایی شد ۳
ورزش ۳
بررسى سلامت عمومى دنان سازمان ملى استاندارد ۳
بررسى سلامت عمومى زنان سازمان ملى استاندارد ۳
باران مرادى ۳
سلامت عمومى ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
بند ط ۲
بند ح ۲
سازمان بنادر ۲
پروژه ۲
احکام بازنشستگی ۲
احکام ب ۲
15877-167264 ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱