تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۳,۷۳۳,۵۹۶ نفر
۲۳۱ نفر
۴,۳۳۶ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۰ ۲۶   کاربر ۲۶   صفحه
۰۳/۰۹ ۵۵۳   کاربر ۵۶۳   صفحه
۰۳/۰۸ ۵۳۹   کاربر ۵۳۹   صفحه
۰۳/۰۷ ۴۸۳   کاربر ۴۸۴   صفحه
۰۳/۰۶ ۴۷۱   کاربر ۴۷۴   صفحه
۰۳/۰۵ ۴۵۷   کاربر ۴۶۴   صفحه
۰۳/۰۴ ۴۵۹   کاربر ۴۶۰   صفحه
۰۳/۰۳ ۵۱۴   کاربر ۵۱۴   صفحه
۰۳/۰۲ ۵۹۰   کاربر ۵۹۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۴۷۳   کاربر ۴۷۳   صفحه
۰۲/۳۱ ۴۸۶   کاربر ۴۸۹   صفحه
۰۲/۳۰ ۴۳۹   کاربر ۴۷۸   صفحه
۰۲/۲۹ ۴۹۷   کاربر ۵۰۲   صفحه
۰۲/۲۸ ۴۰۳   کاربر ۴۰۳   صفحه
۰۲/۲۷ ۴۱۷   کاربر ۴۱۸   صفحه
۰۲/۲۶ ۵۱۱   کاربر ۵۱۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۳۷۱   کاربر ۳۷۱   صفحه
۰۲/۲۴ ۴۷۱   کاربر ۴۷۱   صفحه
۰۲/۲۳ ۴۷۳   کاربر ۴۷۴   صفحه
۰۲/۲۲ ۴۷۷   کاربر ۵۰۷   صفحه
۰۲/۲۱ ۴۳۸   کاربر ۴۳۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۴۳۵   کاربر ۴۳۵   صفحه
۰۲/۱۹ ۵۰۷   کاربر ۵۰۷   صفحه
۰۲/۱۸ ۴۹۸   کاربر ۴۹۸   صفحه
۰۲/۱۷ ۴۵۷   کاربر ۴۶۲   صفحه
۰۲/۱۶ ۴۲۹   کاربر ۴۳۸   صفحه
۰۲/۱۵ ۵۱۱   کاربر ۵۱۷   صفحه
۰۲/۱۴ ۴۰۳   کاربر ۴۰۴   صفحه
۰۲/۱۳ ۴۲۶   کاربر ۴۲۸   صفحه
۰۲/۱۲ ۴۹۳   کاربر ۴۹۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۵۴۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۷۵۶ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۳,۱۲۲ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۱۶۴ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۵۳۷ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۲۱۵ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۵۰۹ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۱۴۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۷۱۶ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳,۴۸۰ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۸۵۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۶۱۷ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۵۸۵ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۴۷۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۸۳۸ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۲۹۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲,۲۵۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۸۱۸ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲,۶۱۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۰۷۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۸۵۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۲۵۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۹۹۷ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۶۸۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۲۹۲,۳۷۱ ۸۸ %
CHN
CHN
۱۱۰,۴۸۹ ۳ %
USA
USA
۱۰۲,۰۵۶ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۶۸,۵۲۴ ۲ %
FRA
FRA
۳۷,۷۷۵ ۱ %
DEU
DEU
۲۵,۶۶۴ ۱ %
POL
POL
۱۵,۱۹۷ ۰ %
GBR
GBR
۱۵,۰۰۰ ۰ %
RUS
RUS
۱۴,۷۵۵ ۰ %
ROM
ROM
۱۱,۲۲۱ ۰ %
SAU
SAU
۹,۸۱۲ ۰ %
CAN
CAN
۶,۷۱۹ ۰ %
JPN
JPN
۳,۲۵۱ ۰ %
CZE
CZE
۲,۷۹۵ ۰ %
SWE
SWE
۲,۴۱۴ ۰ %
NLD
NLD
۲,۳۷۶ ۰ %
ITA
ITA
۱,۹۰۸ ۰ %
UKR
UKR
۱,۶۲۱ ۰ %
TUR
TUR
۱,۴۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱,۳۰۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۱۷,۴۶۲ ۴۹ %
Chrome
Chrome
۹,۰۱۵ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳,۵۸۱ ۱۰ %
Firefox
Firefox
۲,۶۴۳ ۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۱۴ ۴ %
Safari
Safari
۴۰۷ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۷۶ ۱ %
Opera
Opera
۲۷۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶۲ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۰,۶۹۱ ۶۰ %
Linux ۶,۱۸۶ ۱۸ %
Windows 7 ۲,۹۵۳ ۸ %
Windows 10 ۱,۸۸۱ ۵ %
XP ۱,۷۷۵ ۵ %
iOS ۸۲۹ ۲ %
Windows 8 ۳۳۲ ۱ %
Windows 2003 ۵۲ ۰ %
Vista ۳۷ ۰ %
Android ۲۶ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
قائمشهر ۶
سمات ۴
semat.ir ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
سامانه سمات بازگشایی شد ۳
ورزش ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
بند ط ۲
بند ح ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱
شناسه ملی ۱
کد مشارکت ۱
سامانه سمات چیست ۱
سایت سمات ۱
WHD4WHVmWHD4WHR3WHD5WGt1WHD4WHR3WHD5WGt2WHD5WGt3WGVjWHD4WHVmWHD5WGt1WHD4WHR3WHD4WHSO ۱
خراسان شمالی ۱
آدرس سامانه سمات ۱
نظام پایش و ارزیابی ۱
فرزین ۱
اهمیت پایش عملکرد ۱
سیستم پایش و ارزیابی ۱