تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۲,۹۲۱,۴۴۴ نفر
۱,۴۸۹ نفر
۱,۶۵۳ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۳ ۵   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۰۲ ۱۸   کاربر ۲۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۳   کاربر ۷۱   صفحه
۰۱/۳۱ ۲۷   کاربر ۳۱   صفحه
۰۱/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۲۹ ۶   کاربر ۸   صفحه
۰۱/۲۸ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۱/۲۷ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۶ ۳۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۱/۲۵ ۳   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۴ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۲۲ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۲۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۲۰ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۱۹ ۲۳   کاربر ۴۷   صفحه
۰۱/۱۸ ۱۹   کاربر ۲۲   صفحه
۰۱/۱۷ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۴ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۲ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۱ ۴   کاربر ۱۳   صفحه
۰۱/۱۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۹ ۲۴۱   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۱/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۰۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۲۸۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۴۸۵ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۶۵ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۰۱۷ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۱۹۸ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۰۱۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۰۲ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۰۰۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۵۵۵ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۲۹۴ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۹۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۶۳۸ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۷۵ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۸۵ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۶۸۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۲۱۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۲۰ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۷۴ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۵۰۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۵۹ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۵۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۲۶۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۶۸۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۵۵۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۶۷۴,۳۳۰ ۹۲ %
USA
USA
۶۶,۹۹۱ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۵۴,۴۸۲ ۲ %
FRA
FRA
۳۶,۴۸۱ ۱ %
POL
POL
۱۴,۶۴۳ ۱ %
DEU
DEU
۱۴,۴۸۶ ۰ %
RUS
RUS
۱۳,۰۴۳ ۰ %
CHN
CHN
۸,۳۷۰ ۰ %
ROM
ROM
۷,۲۰۸ ۰ %
SAU
SAU
۷,۱۳۱ ۰ %
GBR
GBR
۶,۹۷۷ ۰ %
CAN
CAN
۵,۱۹۸ ۰ %
JPN
JPN
۲,۸۴۷ ۰ %
NLD
NLD
۱,۸۰۱ ۰ %
CZE
CZE
۱,۷۵۵ ۰ %
TUR
TUR
۱,۲۴۹ ۰ %
UKR
UKR
۱,۱۹۳ ۰ %
KOR
KOR
۹۹۷ ۰ %
BRA
BRA
۶۵۶ ۰ %
ITA
ITA
۶۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۶۳۲ ۳۴ %
Mozilla
Mozilla
۲,۴۲۲ ۲۳ %
Firefox
Firefox
۲,۳۳۵ ۲۲ %
Other
Other
۸۱۴ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۷۳ ۵ %
Opera
Opera
۲۶۷ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۴۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۲ ۱ %
Safari
Safari
۱۰۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱ ۰ %
Edge
Edge
۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳,۹۲۸ ۳۸ %
Windows 7 ۲,۵۸۴ ۲۵ %
Windows 10 ۱,۳۵۰ ۱۳ %
Linux ۱,۱۲۳ ۱۱ %
XP ۸۹۰ ۹ %
Windows 8 ۲۴۷ ۲ %
iOS ۸۸ ۱ %
Windows 2003 ۵۱ ۰ %
Vista ۲۱ ۰ %
Android ۱۹ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
قائمشهر ۶
ahow ۴
ورزش ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
semat.ir ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
کد سازمان ۲
سمات ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
سامانه سمات بازگشایی شد ۲
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱
شناسه ملی ۱
کد مشارکت ۱
سامانه سمات چیست ۱
سایت سمات ۱
WHD4WHVmWHD4WHR3WHD5WGt1WHD4WHR3WHD5WGt2WHD5WGt3WGVjWHD4WHVmWHD5WGt1WHD4WHR3WHD4WHSO ۱
خراسان شمالی ۱
آدرس سامانه سمات ۱
نظام پایش و ارزیابی ۱
فرزین ۱
اهمیت پایش عملکرد ۱
سیستم پایش و ارزیابی ۱
اولویت ۱
ip:78.157.60.15 ۱
www.payesh.forms/fa/ir ۱