تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۵,۵۹۱,۹۱۸ نفر
۳,۰۶۸ نفر
۳,۴۲۷ نفر
۳ شهریور ۱۴۰۰
۹۱,۸۹۳ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.87.33.97
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۶ ۱۱۹   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۱/۰۵ ۴۸   کاربر ۴۸   صفحه
۱۱/۰۴ ۶۰   کاربر ۶۰   صفحه
۱۱/۰۳ ۴۴   کاربر ۴۴   صفحه
۱۱/۰۲ ۸۳   کاربر ۸۳   صفحه
۱۱/۰۱ ۹۹   کاربر ۹۹   صفحه
۱۰/۳۰ ۶۲   کاربر ۶۲   صفحه
۱۰/۲۹ ۱۷   کاربر ۱۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۶۷   کاربر ۱۷۶   صفحه
۱۰/۲۷ ۲۱   کاربر ۲۲   صفحه
۱۰/۲۶ ۳۶   کاربر ۵۲   صفحه
۱۰/۲۵ ۲۲   کاربر ۲۳   صفحه
۱۰/۲۴ ۴۶   کاربر ۴۷   صفحه
۱۰/۲۳ ۳۴   کاربر ۳۴   صفحه
۱۰/۲۲ ۳۲   کاربر ۳۲   صفحه
۱۰/۲۱ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۹   کاربر ۲۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۶۰   کاربر ۶۲   صفحه
۱۰/۱۸ ۲۹   کاربر ۳۵   صفحه
۱۰/۱۷ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۱۶ ۶   کاربر ۷   صفحه
۱۰/۱۵ ۳۱   کاربر ۳۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۵۶   کاربر ۵۶   صفحه
۱۰/۱۳ ۳۰   کاربر ۳۶   صفحه
۱۰/۱۲ ۱۵۲   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۰/۱۱ ۲۲۳   کاربر ۲۲۵   صفحه
۱۰/۱۰ ۵۸   کاربر ۶۲   صفحه
۱۰/۰۹ ۱۹۴   کاربر ۴۶۹   صفحه
۱۰/۰۸ ۱۰۴   کاربر ۱۰۷   صفحه
۱۰/۰۷ ۱۹   کاربر ۱۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶,۸۰۸ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۹۸۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۳۶۷ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۵۵۱ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۴۳۸ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۲۲۰ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۵,۲۲۷ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۷۲۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۵,۹۷۰ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۱۹۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶,۲۹۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵,۸۴۶ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۲۴۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵,۴۸۷ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۴۴۵ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴,۸۸۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۱۹۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۶۹۲ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۳۲۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۱۳۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۱۶۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۷۹۸ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۵۴۹ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۹۷۱,۵۲۰ ۷۱ %
SWE
SWE
۴۴۲,۲۰۴ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۳۵,۶۰۳ ۸ %
CHN
CHN
۲۵۸,۴۱۴ ۵ %
USA
USA
۱۸۴,۱۱۱ ۳ %
DEU
DEU
۸۱,۴۵۴ ۱ %
ROM
ROM
۵۳,۲۸۸ ۱ %
FRA
FRA
۳۸,۹۳۶ ۱ %
GBR
GBR
۲۴,۱۶۳ ۰ %
RUS
RUS
۲۱,۰۲۷ ۰ %
POL
POL
۱۵,۷۸۵ ۰ %
SAU
SAU
۹,۸۴۱ ۰ %
CAN
CAN
۹,۲۸۸ ۰ %
UKR
UKR
۴,۲۹۲ ۰ %
NLD
NLD
۴,۰۸۰ ۰ %
JPN
JPN
۳,۷۷۲ ۰ %
CZE
CZE
۲,۹۲۲ ۰ %
AUS
AUS
۲,۸۸۳ ۰ %
ITA
ITA
۲,۷۴۳ ۰ %
SVK
SVK
۲,۴۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۴۸,۴۷۷ ۴۶ %
Firefox
Firefox
۲۸,۶۵۰ ۲۷ %
Chrome
Chrome
۱۹,۵۵۱ ۱۹ %
Mozilla
Mozilla
۴,۲۸۱ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۸۲۰ ۲ %
Safari
Safari
۱,۱۵۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۷۸ ۰ %
Opera
Opera
۳۴۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۳۶ ۰ %
Edge
Edge
۹۹ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۵۱,۷۱۲ ۶۶ %
Linux ۱۴,۴۶۱ ۱۸ %
Windows 10 ۳,۸۸۰ ۵ %
Windows 7 ۳,۸۵۵ ۵ %
XP ۲,۲۸۳ ۳ %
iOS ۱,۵۹۹ ۲ %
Windows 8 ۴۵۴ ۱ %
Android ۸۳ ۰ %
Vista ۷۶ ۰ %
Windows 2003 ۵۴ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
https://crawlergo.nice.cn/ ۸
قائمشهر ۶
احکام بازنشستگان تامین اجتماعی ۵
سمات ۴
semat.ir ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
سامانه سمات بازگشایی شد ۳
ورزش ۳
بررسى سلامت عمومى دنان سازمان ملى استاندارد ۳
بررسى سلامت عمومى زنان سازمان ملى استاندارد ۳
باران مرادى ۳
سلامت عمومى ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
بند ط ۲
بند ح ۲
سازمان بنادر ۲
پروژه ۲
احکام بازنشستگی ۲
احکام ب ۲
15877-167264 ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱