تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۳,۱۷۶,۸۳۰ نفر
۸۶۷ نفر
۱,۶۱۲ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۲   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۱۹ ۲۸   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۱۸ ۶۰   کاربر ۶۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۵ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۴ ۷   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۱۳ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۴   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۶   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۰۵ ۴۸   کاربر ۴۸   صفحه
۰۶/۰۴ ۴۵   کاربر ۴۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۴۲   کاربر ۴۲   صفحه
۰۶/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۰۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۳۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۳۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۲۹ ۴   کاربر ۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۳۱۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۵۴۱ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۱۵ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۰۵۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۲۰۵ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۰۱۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۴۶ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۰۲۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۵۹۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۳۶۸ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۸۵۰ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۶۶۹ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۲۷ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۲۹ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۷۳۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۲۷۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۷۶ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۱۴ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۵۶۸ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۷۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۹۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۲۷۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۷۵۴ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۶۲۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۸۹۸,۹۵۳ ۹۱ %
USA
USA
۷۴,۱۲۶ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۵۸,۱۷۴ ۲ %
FRA
FRA
۳۷,۲۳۰ ۱ %
DEU
DEU
۱۸,۳۲۸ ۱ %
POL
POL
۱۴,۹۱۸ ۰ %
RUS
RUS
۱۳,۵۰۲ ۰ %
GBR
GBR
۱۰,۵۳۷ ۰ %
SAU
SAU
۹,۷۶۰ ۰ %
CHN
CHN
۹,۲۳۴ ۰ %
ROM
ROM
۸,۶۶۳ ۰ %
CAN
CAN
۶,۰۲۵ ۰ %
JPN
JPN
۲,۹۵۳ ۰ %
CZE
CZE
۲,۵۱۰ ۰ %
SWE
SWE
۲,۳۶۷ ۰ %
NLD
NLD
۱,۹۵۰ ۰ %
UKR
UKR
۱,۳۴۴ ۰ %
TUR
TUR
۱,۳۰۲ ۰ %
KOR
KOR
۱,۱۱۱ ۰ %
ITA
ITA
۷۰۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۹۷۰ ۳۵ %
Mozilla
Mozilla
۲,۴۸۵ ۲۲ %
Firefox
Firefox
۲,۴۲۰ ۲۱ %
Other
Other
۹۷۴ ۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۸۷ ۵ %
Opera
Opera
۲۷۴ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۵۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۴ ۱ %
Safari
Safari
۱۱۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴,۱۵۴ ۳۸ %
Windows 7 ۲,۶۹۷ ۲۵ %
Windows 10 ۱,۴۰۷ ۱۳ %
Linux ۱,۲۰۶ ۱۱ %
XP ۹۰۰ ۸ %
Windows 8 ۲۶۵ ۲ %
iOS ۹۳ ۱ %
Windows 2003 ۵۲ ۰ %
Vista ۲۹ ۰ %
Android ۲۲ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
قائمشهر ۶
سمات ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
ورزش ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
semat.ir ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
سامانه سمات بازگشایی شد ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱
شناسه ملی ۱
کد مشارکت ۱
سامانه سمات چیست ۱
سایت سمات ۱
WHD4WHVmWHD4WHR3WHD5WGt1WHD4WHR3WHD5WGt2WHD5WGt3WGVjWHD4WHVmWHD5WGt1WHD4WHR3WHD4WHSO ۱
خراسان شمالی ۱
آدرس سامانه سمات ۱
نظام پایش و ارزیابی ۱
فرزین ۱
اهمیت پایش عملکرد ۱
سیستم پایش و ارزیابی ۱
اولویت ۱
ip:78.157.60.15 ۱