تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳,۳۰۶,۶۵۱ نفر
۱۶۵ نفر
۱,۷۷۶ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۲۰ ۵   کاربر ۹   صفحه
۰۹/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۱۸ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۹/۱۷ ۲۰   کاربر ۲۲   صفحه
۰۹/۱۶ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۹/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۹/۱۴ ۶   کاربر ۹   صفحه
۰۹/۱۳ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۹/۱۲ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۹/۱۱ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
۰۹/۱۰ ۲   کاربر ۱۵   صفحه
۰۹/۰۹ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۹/۰۸ ۵۵   کاربر ۵۵   صفحه
۰۹/۰۷ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۹/۰۶ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۰۹/۰۵ ۱۳   کاربر ۱۴   صفحه
۰۹/۰۴ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۰۹/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۰۲ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۹/۰۱ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۸/۲۹ ۲   کاربر ۵   صفحه
۰۸/۲۸ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۲۷ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۴   کاربر ۳۱   صفحه
۰۸/۲۴ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۸/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۲ ۴   کاربر ۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۴۳۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۵۵۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۹۸۰ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۰۶۴ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۲۱۱ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۰۲۷ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۵۴ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۲۰۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۷۳۸ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۳۸۶ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۸۷۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۷۰۰ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۶۴ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۸۱ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۹۰۶ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۰۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۲۵۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۲۷ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۷۶۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۲۶۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۱۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۲۹۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۸۴۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۶۴۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۰۱۵,۵۵۴ ۹۱ %
USA
USA
۷۹,۰۸۶ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۶۰,۵۳۴ ۲ %
FRA
FRA
۳۷,۴۷۶ ۱ %
DEU
DEU
۱۹,۲۷۵ ۱ %
POL
POL
۱۴,۹۳۱ ۰ %
RUS
RUS
۱۳,۹۰۶ ۰ %
GBR
GBR
۱۱,۱۷۹ ۰ %
SAU
SAU
۹,۷۶۵ ۰ %
CHN
CHN
۹,۵۱۶ ۰ %
ROM
ROM
۹,۲۲۷ ۰ %
CAN
CAN
۶,۲۷۰ ۰ %
JPN
JPN
۳,۰۴۸ ۰ %
CZE
CZE
۲,۷۶۰ ۰ %
SWE
SWE
۲,۳۷۶ ۰ %
NLD
NLD
۲,۱۸۲ ۰ %
ITA
ITA
۱,۷۹۵ ۰ %
UKR
UKR
۱,۳۹۹ ۰ %
TUR
TUR
۱,۳۴۲ ۰ %
KOR
KOR
۱,۱۵۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴,۲۱۹ ۳۶ %
Mozilla
Mozilla
۲,۵۲۳ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۲,۴۶۲ ۲۱ %
Other
Other
۹۷۸ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۱۴ ۶ %
Opera
Opera
۲۷۴ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۶۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۴ ۱ %
Safari
Safari
۱۱۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴,۱۹۴ ۳۷ %
Windows 7 ۲,۷۶۲ ۲۴ %
Windows 10 ۱,۵۰۰ ۱۳ %
Linux ۱,۳۲۳ ۱۲ %
XP ۱,۰۳۵ ۹ %
Windows 8 ۲۷۴ ۲ %
iOS ۹۵ ۱ %
Windows 2003 ۵۲ ۰ %
Vista ۳۳ ۰ %
Android ۲۳ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۵
سامانه سمات ۲۶
قائمشهر ۶
سمات ۴
ahow ۴
117910-7207 ۳
117910 ۳
ورزش ۳
url:payesh.atf.gov.ir ۲
نظام جامع پایش و ارزیابی ۲
وزارت ورزش وجوانان ۲
سرمازدگی ۲
نرخ باسودادی ۲
شاخص ۲
semat.ir ۲
www.semat.ir ۲
سامانه سمات وزارت علوم ۲
224@atf.gov.ir ۲
طرح های پژوهشی ۲
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ۲
سامنه سمات ۲
پایش ۲
سامانه سمات بازگشایی شد ۲
شهر بوشهر ۲
7207-117910 ۲
کد سازمان ۲
برنامه سوم توسعه ۲
بند ط ۲
بند ح ۲
123; ۱
ارتقا نقش تعاونی ها ۱
فرم ۱
شهر هوشمند ۱
ثبت نام در سامانه سمات ۱
برنامه ششم توسعه ۱
سمات عتف ۱
عزیز علیزاده ۱
مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱
اهمیت و ضرورت پایش رشد ۱
شناسه ملی ۱
کد مشارکت ۱
سامانه سمات چیست ۱
سایت سمات ۱
WHD4WHVmWHD4WHR3WHD5WGt1WHD4WHR3WHD5WGt2WHD5WGt3WGVjWHD4WHVmWHD5WGt1WHD4WHR3WHD4WHSO ۱
خراسان شمالی ۱
آدرس سامانه سمات ۱
نظام پایش و ارزیابی ۱
فرزین ۱
اهمیت پایش عملکرد ۱
سیستم پایش و ارزیابی ۱