اخبار

دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی سیاست¬های علم وفناوری، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و علوم پایه معرفی شدند.

دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی سیاست¬های علم وفناوری، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و علوم پایه معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، طی احکامی جداگانه آقایان مهندس مصطفی کاظمی را به سمت دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست¬های علم وفناوری ، آقای دکتر فرهاد شیرانی را به سمت دبیر کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و آقای دکتر محسن علیشاهیها را به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم پایه منصوب کردند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، طی احکامی دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی سیاست­های علم و فناوری، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی  و علوم پایه را معرفی کردند.

در کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست­های علم و فناوری از تلاشها و زحمات آقای دکتر فرهنگ فصیحی تقدیر شد و جناب آقای مهندس مصطفی کاظمی با حفظ سمت معاونت اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست­های علم وفناوری معرفی شدند.  

همچنین از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر الیاسی که بدلیل مشغله کاری از سمت دبیری کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی استعفا داده بودند تقدیر شد و جناب آقای دکتر شیرانی به این سمت منصوب شدند.

در ضمن با سپاس از تلاشهای جناب آقای دکتر یزدی در کمیسیون علوم پایه، مسئولیت دبیری این کمیسیون به جناب آقای دکتر علیشاهیها واگذار شد. 

۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷
تعداد بازدید : ۱۰,۵۳۷