اخبار

پایان گزارشگیری از دستگاه های مشمول بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم

پایان گزارشگیری از دستگاه های مشمول بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ بر اساس بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و برای پنجمین سال، گزارش عملکرد بودجه­ های پژوهشی کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت­های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور، در سال 1394 استفاده کرده ­اند، توسط دبیرخانه شورا و با همکاری نزدیک دستگاه­ های مشمول این قانون در حال نهایی سازی است.

مطابق جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه­ های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت­های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری­ ها و اولویت­ های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند تا پس از جمع بندی و تایید توسط شورای عالی عتف، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

با بررسی فهرست دستگاه ­های اجرایی در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 576 دستگاه مشمول این حکم توسط دبیرخانه شورای عالی عتف شناسایی و با آنها مکاتبه شده است که در این سال 334 دستگاه اطلاعات عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کردند.

 بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه­ ها، گزارش مذکور 80 درصد کل اعتبارات تحقیقات و فنّاوری کشور در سال 1394 را پوشش می­دهد.

۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۸۹۶