اخبار

توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ جریمه برای دستگاه هایی که گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی خود را ارائه نمی دهند

توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ جریمه برای دستگاه هایی که گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی خود را ارائه نمی دهند
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ با توجه به مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، در تخصیص اعتبار سالانه برای دستگاهها، جریمه و تشویق در نظر گرفته خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ با توجه به مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد. این کارگروه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه های مشمول جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه را بررسی و ارزیابی خواهند کرد و پس از تایید این کارگروه، گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاهها، مصوب شورای عالی عتف تلقی خواهند شد و از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.

براساس این مصوبه و با ابلاغ رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی سالانه برای دستگاه ها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف و با توجه به میزان همکاری دستگاه ها در ارائه گزارش، برای دستگاه هایی گه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی شان را ارائه ندهند تا 20 درصد کاهش در تخصیص اعتبار بعنوان جریمه و برای دستگاه هایی که گزارش داده اند تا 10 درصد افزایش تخصیص اعتبار بعنوان تشویق اعمال نماید.

همچنین در این ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی عتف می بایست در راستای تسهیل مدیریت پژوهش و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور و در راستای توسعه سامانه سمات ملی، نسبت به تحلیل، طراحی، ساخت، ارتقاء و پشتیبانی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش اقدام نماید و دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت طرح های در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.

نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، اردیبهشت امسال در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و مصوبات آن پس از تایید و توشیح توسط رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی عتف ابلاغ گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۲,۱۱۸