دوره‌های آموزشی

عنوان دوره

درباره ی دوره

R&D Evaluation Course 2015

این دوره به کوشش دانشگاه Twente به مدت سه روز در هلند برگزار می شود.موضوع محوری این دوره چگونگی ارزیابی و اندازه گیری تحقیق و توسعه می باشد.همچنین از اساتید به نام این دوره می تواند به Prof. Dr. Stefan Kuhlmann و Prof. Dr. Erik Arnold اشاره کرد.

طراحی و ارزیابی سیاست های نوآوری

دوره ی بین المللی "طراحی و ارزیابی سیاست های نوآوری در کشور های در حال توسعه"  دوره ای است که معمولا به مدت یک هفته توسط موسسات تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ماستریخت دانشگاه سازمان ملل متحد (UNU-MERIT)  برگزار می شود.محتوای این دوره شامل بررسی نظریه ها و تمرین سیاست های نوآوری و پیاده سازی آن ،ارزیابی و نظارت بر اجرای نوآورانه و در انتها بررسی و ارزیابی نتایج این سیاست ها می باشد.


 Designing and Implementing Monitoring & Evaluating Systems

 این دوره که از طریق سایت Alison.com برگزار می‌شود در 12 فوریه 2015 توسط Foundation (AKF) Aga Khan منتشرشده و 4 الی 5 ساعت به طول می‌انجامد. این دوره شامل 7 ماژول است و انتظار می‌رود که در پایان دوره فرد بتواند: اصول راهنمای یک سیستم مناسب پایش و ارزیابی و چگونگی استفاده از مدیریت برمبنای نتایج برای توسعه سیستم‌های پایش و ارزیابی را توصیف کند و بتواند سیستم‌های پایش و ارزیابی را در سازمان خود تقویت کند. در پایان هر ماژول، آزمونی برای سنجش یادگیری آن ماژول طراحی‌شده که لازم است حداکثر 80% سؤالات پاسخ صحیح داده شوند. درنهایت نیز برای اعطای گواهینامه یک آزمون جامع از کل دوره گرفته می‌شود.