طرح های پژوهشی انجام شده توسط سایر نهادها

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

نهاد کارفرما

سال انجام

توضیحات بیشتر

1

ارزیابی عملکرد دولت در تحقق سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه درحوزه علم و فناوری

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1391

دانلود

2

بررسی مقایسه ای وضعیت کلی کشور در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1391

دانلود

3

ارزیابی راهبردی سیاست‌های علم و فناوری  با محوریت فناوری و نوآوری

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

1394

دانلود

4

سالنامه ی علم ، فناوری و نوآوری  ایران در سال 1393

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1394

دانلود

5

«مروری بر تجربۀ چهار کشور در چگونگی استقرار نظام رصد شاخصهای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری شامل ترکیه، کره جنوبی، هند و شیلی»

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1393

دانلود

6

طراحی نقشه راهِ استقرار نظام مطلوب رصد شاخص­های منتخبِ پژوهش، فناوری و نوآوریِ کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1394

دانلود