به پرتال کارگروه یکپارچه پایش و ارزیابی خوش آمدید.

    
هفته پژوهش و فناوری بهترین بستر گسترش گف ...
دویست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای  ...
اثربخشی صندوق‌های پژوهش و فناوری بیش از  ...
فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های ت ...
لزوم انعقاد ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دس ...
دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی س ...

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

ابلاغ قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری
با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در فرآیند اجرا قرار گرفت.
همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف با مرکز آمار ایران؛ ایجاد رویکردهای مشترک بین دستگاه ها
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از برگزارش نشست مشترک این دبیرخانه با مرکز آمار ایران خبرداد و گفت: این همکاری و همگرایی به منظور ایجاد رویکردهای مشترک در تهیه گزارش تخصیص بودجه یک درصد پژوهشی دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.
یکصد و بیست و ششمین جلسه کمیسیون دائمی برگزار شد.
یکصد و بیست و ششمین جلسه کمیسیون دائمی با دستور بررسی مصوبه‌های پیشنهادی در راستای راهبری مناطق ویژه علم و فنّاوری جهت طرح در هفدهمین جلسه شورای عالی برگزار شد.
اختصاص تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش از ابتدا تا پایان سال جاری
دبیرکل شورای عالی عتف ضمن بیان این مطلب که بیشتر دستگاه های اجرایی نسبت به حذف بودجه یک تا سه درصد اختصاص یافته به پژوهش در سال 93 اعتراض داشته اند، گفت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت
دستگاه های اجرایی مکلف به اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری شدند
نمایندگان مجلس کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کردند که یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری هزینه نمایند.
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۰ ۱۰ بعدی »