به پرتال کارگروه یکپارچه پایش و ارزیابی خوش آمدید.

    
هفته پژوهش و فناوری بهترین بستر گسترش گف ...
دویست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای  ...
اثربخشی صندوق‌های پژوهش و فناوری بیش از  ...
فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های ت ...
لزوم انعقاد ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دس ...
دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی س ...

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فنّاوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری را برگزار کرد.
برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد نشست‌های تخصصی منظمی را در حوزه پایش و ارزیابی برگزار کند.
تشکیل کمیته راهبری درجهت همراستا سازی فعالیت‌های نهادهای مرتبط در زمینه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری
برنامه‌های ستاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری، در جهت همراستا سازی فعالیت‌های نهادهای مرتبط در زمینه ارزیابی و پایش علوم، فنّاوری و نوآوری کشور به دبیرخانه اعلام شد.
برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه پایش و ارزیابی
دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد نشست‌های تخصصی منظمی را در حوزه پایش و ارزیابی برگزار کند.
24 فروردین؛ بازگشایی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی)
سامانه سمات ملّی برای ورود اطلاعات سال 93، به مدت سه هفته از بیست و چهارم فروردین الی 18 اردیبهشت ماه آماده بارگذاری اطلاعات می‌شود.
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰ بعدی »