به پرتال کارگروه یکپارچه پایش و ارزیابی خوش آمدید.

    

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

عزیز علیزاده: ستاد آینده‌نگاری و الویت‌گذاری، بازوی نظارتی شورای عالی عتف در پروژه آینده‌نگاری ملی
دبیر ستاد آینده‌نگاری و الویت‌گذاری علم و فناوری شبکه سازی و کمک به سیاست‌ها و استراتژی‌های علم و فناوری را به عنوان فلسفه وجودی این ستاد دانست و گفت: امروز نیازمند مدلی هستیم که الویت‌هایمان را متناسب با ساختار کشور در دل خود داش
تفاهم نامه ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری ایران بررسی شد.
در دومین جلسه شورای هماهنگی پایش و ارزیابی علم و فناوری نمایندگان سازمانها و نهادهای ذی ربط به بررسی تفاهم نامه ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری ایران پرداختند.
بازگشایی مجدد سامانه سمات ملی
دستگاه های مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توانند از تاریخ از تاریخ 94/03/10 تا تاریخ 94/03/18 نسبت به ویرایش و ثبت نهایی طرح های خود اقدام نمایند.
هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فنّاوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری را برگزار کرد.
برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد نشست‌های تخصصی منظمی را در حوزه پایش و ارزیابی برگزار کند.
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۹ ۸ ۹ بعدی »