به پرتال کارگروه یکپارچه پایش و ارزیابی خوش آمدید.

    

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

بازگشایی مجدد سامانه سمات ملی
دستگاه های مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توانند از تاریخ از تاریخ 94/03/10 تا تاریخ 94/03/18 نسبت به ویرایش و ثبت نهایی طرح های خود اقدام نمایند.
هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فنّاوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری را برگزار کرد.
برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری
دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد نشست‌های تخصصی منظمی را در حوزه پایش و ارزیابی برگزار کند.
تشکیل کمیته راهبری درجهت همراستا سازی فعالیت‌های نهادهای مرتبط در زمینه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری
برنامه‌های ستاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری، در جهت همراستا سازی فعالیت‌های نهادهای مرتبط در زمینه ارزیابی و پایش علوم، فنّاوری و نوآوری کشور به دبیرخانه اعلام شد.
برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه پایش و ارزیابی
دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد نشست‌های تخصصی منظمی را در حوزه پایش و ارزیابی برگزار کند.
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۹ ۸ ۹ بعدی »