به پرتال کارگروه یکپارچه پایش و ارزیابی خوش آمدید.

    
هفته پژوهش و فناوری بهترین بستر گسترش گف ...
دویست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای  ...
اثربخشی صندوق‌های پژوهش و فناوری بیش از  ...
فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های ت ...
لزوم انعقاد ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دس ...
دبیران جدید کمیسیونهای تدوین و هماهنگی س ...

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

تصویب اولویت ها و سیاست های علم و فناوری در دستور کار  بیستمین جلسه شورای عالی عتف
اولویت ها و سیاست های علم و فناوری کشور در بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود بررسی خواهد شد.
همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف با انستیتو فناوری AIT
نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف و انستیتو فناوری اتریش در جهت ایجاد همکاری ‌های بین المللی در حوزه های سیاستگذاری علم و فناوری در هفته جاری برگزار خواهد شد.
مسئولیت سیاستگذاری کلان و برنامه ریزی راهبردی نظام پایش و ارزیابی بر عهده شورای عالی عتف
اولین جلسه کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در دفتر دبیرکل شورای عالی عتف برگزار شد. در این جلسه گزارش پیشینه مطالعات انجام شده درخصوص تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری کشور
ارائه پیش نویس گزارش روند تحولات شاخص های علم و فناوری در هیات دولت
دکتر وحید احمدی از ارائه و ارسال پیش نویس اولیه گزارش روند تحولات شاخص های علم و فناوری در کارگروه مشورتی پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف و هیات دولت خبر داد.
دانشگاه های تهران و صنعتی امیرکبیر؛ در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان
مهدی پاکزاد مدیر امور ستاد های دبیرخانه شورای عالی عتف: براساس جدیدترین گزارش منتشر شده در نظام رتبه بندی شانگهای که دانشگاهها را بر اساس میزان موفقیت در هر یک از معیارهای چهارگانه کیفیت اعضای هیئت علمی، خروجی پژوهش، کیفیت آموزش و
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »